Uygulama Alanları:

Standard metotlar ile bilinmeyen inorganik materyaller, katı, sıvılar ve tozların nitel ve nicel analizleri

Kayaç ve minerallerin uluslararası standartlara uygun olarak kimyasal analizleri

Maden ve endüstriyel hammaddelerin komple kimyasal analizleri

Çimento, çimento hammaddeleri ve mineralojik katkı malzemeleri analizleri

Katı atıkların kimyasal analizleri

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
XRF LABORATUVARI

İrtibat:

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
XRF Laboratuarı
Tel: 0 258 2963374
e-mail: tkoralay@pau.edu.tr