Giriş

Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü XRF Laboratuarğnda mineral, kayaç, maden veya herhangi bir katı, sıvı, toz numunenin kimyasal analizleri kısa bir sürede ve hassas bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
XRF LABORATUVARI

İrtibat:

Pamukkale Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Jeoloji Mühendisliği Bölümü
XRF Laboratuarı
Tel: 0 258 2963374
e-mail: tkoralay@pau.edu.tr


XRF cihazı ve bilgisayar ünitesi
XRF cihazı

Kül fırın ve pres ünitesi


Kül fırın

Hassas terazi